Phần mềm quản lý nhà thuốc

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM

GÓI CƠ BẢN
80.000/01 nhà thuốc/01 tháng
Quy trình nhập hàng - không
Quản lý chuỗi - không
Số người dùng không giới hạn
100 hàng hóa
Quản lý mã vạch
Quản lý nhập hàng
Quản lý bán hàng
Combo cắt liều
Báo cáo kinh doanh
Quản lý công nợ - không
Quản lý thu chi - không
Tự động chấm công - không
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
150.000/01 nhà thuốc/01 tháng
Quy trình nhập hàng - không
Quản lý chuỗi
Số người dùng không giới hạn
Không giới hạn hàng hóa
Quản lý mã vạch
Quản lý nhập hàng
Quản lý bán hàng
Combo cắt liều
Báo cáo kinh doanh
Quản lý công nợ
Quản lý thu chi
Tự động chấm công - không
GÓI CAO CẤP
250.000/01 nhà thuốc/01 tháng
Quy trình nhập hàng
Quản lý chuỗi
Số người dùng không giới hạn
Không giới hạn hàng hóa
Quản lý mã vạch
Quản lý nhập hàng
Quản lý bán hàng
Combo cắt liều
Báo cáo kinh doanh
Quản lý công nợ
Quản lý thu chi
Tự động chấm công