Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Aphanmem.vn là phần mềm quản lý chuỗi nhà thuốc được phát triển bởi Công Ty Công Nghệ Asean Việt nam, Thành lập năm 2009 sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cùng với việc phát triển dự án trang thông tin về thuốc, chuỗi nhà thuốc 'Thuốc và sức khỏe'. Aphanmem.vn ra đời từ kinh nghiệp thức tế cùng với đầy đủ các yêu cầu quản lý chuỗi nhà thuốc. Nên Aphanmem.vn sử dụng rất đơn giản tối ưu để quản lý chuỗi nhà thuốc.