Cấu hình Mail trên Outlook

Kính chào Quý khách!
Quý khách vui lòng cấu hình Email trên Outlook bao gồm các bước sau.

1. Mở Outlook, lựa chọn option “Add Account” trong Outlook.
2. Lựa chọn Option bên dưới để thêm Account.

3. Lựa chọn Option bên dưới (Cấu hình mail Pop hoặc Imap).

4. Sau khi đã hoàn thành các bước trên, quý khách tiến hành khai báo các thông số theo mẫu bên dưới.

5. Phần More Settings,  Qúy khách check vào ô My outgoing Server (SMTP) requires authentication trong phần Outgoing Server như ảnh bên dưới.

Tương tự như việc cấu hình cho Mail trên Android hoặc IOS.
Cách setup email, tạo User mới, quý khách cấu hình tương tự với các thông số bên dưới.
outgoing: mail.(tên miền).
SMTP: 25.
Với Username và Password là account mà quý khách đã tạo trên Mail Server.
Ingoing: mail.(tên miền).

Chúc Quý Khách Thành Công.