Kết nối liên thông Cục Dược

CHỨNG MINH KẾT NỐI LIÊN THÔNG "Cơ Sở Dữ Liệu CỤC DƯỢC QUỐC GIA"

Xem công bố CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASEAN VIỆT NAM tại Cục Quản Lý Dược Quốc Gia

 

Hướng dẫn NHÀ THUỐC MỞ TÀI KHOẢN LIÊN THÔNG

Files Quý khách chỉ cần tải 2 mẫu sau về điền vào tên nhà thuốc và gửi cho Phòng y tế là được cấp tài khoản liên thông.

Mẫu files DS nhà thuốc Asean tạo TK liên thông 19.3.2019

Mẫu đơn đề nghị